Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aktualności

3,2,1 Start!
Otwieramy rano oczy i już jesteśmy gotowi na nowy dzień. Później rutyna: otwarta lodówka, szafa, drzwi…
Robimy to codziennie po kilkadziesiąt razy. Spełniamy prozaiczne zadania, ale też marzenia i plany. Otwieramy się na nowości, zmiany, pokonywanie trudności i, co ważne, na drugiego człowieka.

Teraz przyszedł czas, żeby otworzyć się na nowe możliwości, szanse i inwestycje, a w konsekwencji rozwój społeczno – gospodarczy całego kraju. Przecież jesteśmy jednym z 40 milionów ważnych elementów tej układanki.
I oto jest! Umowa Partnerstwa. Kluczowy dokument dotyczący Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Więcej, lepiej, bardziej!
UP to uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższych latach. Unikatowy, dobrze zaprojektowany, skrojony na miarę i bardzo precyzyjny plan działania, zapewniający w końcowym efekcie nasze lepsze życie.
Otrzymaliśmy prawie 350 mld zł. To największa w Europie pula środków, która do nas trafi z Funduszy Europejskich.

Świat się zmienia, dlatego tak ważne jest przystosowanie się do nowych wyzwań, zagrożeń i możliwości. Przyszłość puka do naszych drzwi i nie pozostaje nic innego jak otworzyć i zaprosić ją do środka.
Realizując założenia Umowy Partnerstwa sprawimy, że Europa i Polska staną się bardziej konkurencyjne, inteligentne, innowacyjne, przyjazne dla środowiska, przystosowane do zmian klimatu, połączone siecią ultraszybkiego szerokopasmowego Internetu i infrastruktury transportowej, bliskie obywatelom w wymiarze lokalnym, zapewniające odpowiednią edukację, rozwój zawodowy i ochronę zdrowia.

Programy do zadań specjalnych
Cele są ambitne i długofalowe. Żeby mogły stać się rzeczywistością, oprócz niezbędnych środków finansowych, potrzebni są oczywiście ludzie, zarówno beneficjenci realizujący projekty, jak i urzędnicy wspierający ich w tym wymagającym procesie. Jednak wszystkie działania muszą opierać się na sprecyzowanych instrukcjach, regułach, planach, swoistych mapach skarbów prowadzących wprost do spodziewanych efektów. Na to również jesteśmy przygotowani.
Będziemy mieć 8 krajowych i 16 wojewódzkich programów, wytyczających ścieżki do osiągnięcia celów.

111 mld przeznaczymy na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. FENiKS to największy program. Z jego środków będziemy inwestować w ochronę środowiska, gospodarkę niskoemisyjną, nowoczesny transport. Dofinansowane będą także ochrona zdrowia, kultura i dziedzictwo narodowe.

36 mld z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zainwestujemy w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność naszej gospodarki.

Prawie 19 mld zł zasili program FERS, czyli Fundusze Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Środki te przeznaczymy na wsparcie pracowników i pracodawców na zmieniającym się rynku pracy, edukację, zdrowię, opiekę nad dziećmi i większą dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podróż w cyfrową przyszłość przyśpieszy FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. 9 mld zł z tego programu poszerzą dostęp do ultraszybkiego internetu, zaawansowanych e-usług, zwiększą cyberbezpieczeństwo oraz podniosą kompetencje cyfrowe w społeczeństwie.

Dodatkowy odrębny program, z budżetem pond 12 mld, przeznaczony będzie regionom wschodniej części naszego kraju. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej zapewnią rozwój biznesu, ochronę środowiska, nowocześniejszy transport, rozbudowę połączeń i rozwój turystyki.

Z kolei blisko 2,5 mld Funduszy Europejskich dla Rybactwa, zainwestujemy w modernizację sektora rybołówstwa, wdrażanie innowacji i rozwój działalności tej branży.

Dzięki środkom wynegocjowanym przez polski rząd korzystać będziemy także z 2,5 mld zł na Pomoc Żywnościową, które przeznaczymy na wsparcie najbardziej potrzebujących.

Każde z województw będzie posiadać własny program finansujący inwestycje na swoim terenie. Łącznie wszystkie 16 województw otrzyma na rozwój 153 mld, co oznacza, że pierwszy raz w historii aż 44% środków Umowy Partnerstwa będzie w dyspozycji samorządów i regionów.

Startujemy!

Jesteśmy gotowi, otwarci na nowe wyzwania, możliwości i plany. Bogatsi o doświadczenie z poprzednich lat z Funduszami Europejskimi, teraz będziemy się starać, by jeszcze efektywniej wykorzystać daną nam szansę.