Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Blog

Teatr 21

08.04.2024
7246
0
Aktorzy Teatru 21

Czasem zdarzają się takie dni w naszych kalendarzach, które powinny być zaznaczone na czerwono jako świąteczne. Są szczególne, otwierają serca i umysły, pozwalają wzbić się na wyższy poziom wrażliwości, spojrzeć na świat z innej perspektywy. To czas, kiedy spotykamy się z kulturą i sztuką.
Na mapie Warszawy jest jedyne w swoim rodzaju miejsce, które aż kipi od twórczych inspiracji, udowadnia, że kultura łączy a nie dzieli. Tu święto sztuki inkluzywnej trwa cały rok.

Poznajcie niepowtarzalny Teatr 21.
O jego sekrety pytamy dramaturżkę, pedagożkę i badaczkę teatru, Członkinię Zarządu Fundacji Teatr 21, Panią Justynę Lipko-Konieczną:
Przedstawienie w Teatrze 21

 

Teatr 21 – to niezwykłe i dostępne miejsce na mapie kulturalnej Warszawy. Dlaczego jest wyjątkowe i jaka idea przyświeca tej działalności?

Jako Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 jesteśmy pierwszą społeczną instytucją kultury w Europie Środkowej, w całości poświęconą twórczości artystek i artystów z niepełnosprawnościami.
Główną ideą organizacji jest zorganizowanie profesjonalnych warunków tworzenia różnorodnej sztuki, przez osoby o różnych możliwościach, które napotykają systemowe bariery w dostępie do edukacji artystycznej i publicznych instytucji kultury.
Na bogatą działalność Centrum, składają się spektakle i performanse, koncerty, wystawy, wykłady, seminaria, warsztaty, a także prestiżowa seria wydawnicza, dzięki której ukazują się najważniejsze książki z obszaru kulturowych studiów o niepełnosprawności.

 

Twórczość teatru została wielokrotnie wyróżniona i doceniona.
W 2021 roku Teatr21 został nagrodzony Paszportem POLITYKI. Ale nie spoczywacie na laurach?

Od 2021 nasza działalność zdecydowanie rozszerzyła się. Wszystko za sprawą własnej siedziby, architektonicznie przyjaznej i otwartej dla gości, którą otworzyliśmy w listopadzie 2022 roku przy ulicy Władysława Skoczylasa 10/12 na warszawskiej Pradze. Obok Teatru 21 powstała siostrzana instytucja – Centrum Sztuki Włączającej, będąca pierwszą społeczną instytucją kultury w Warszawie w całości poświęconą twórczości artystów z niepełnosprawnościami. Jej głównym zadaniem jest włączanie w pole sztuki, kultury i nauki różnorodnych grup społecznych. We własnym lokum, w Centrum Sztuki Włączającej / Teatrze 21, niemal każdego dnia gościmy widzów oraz uczestników rozmaitych aktywności, które można znaleźć w naszym repertuarze. Nasze spektakle goszczą na najważniejszych scenach polskich i europejskich, zdobywając wyróżnienia, a aktorzy są zapraszani do kampanii społecznych i reklamowych, filmów oraz przedstawień teatralnych.

Poza działalnością artystyczną, skupiamy się na szeroko rozumianej działalności społecznej oraz naukowej. Tłumaczymy najważniejsze książki z dziedziny disability studies (studiów nad niepełnosprawnością) oraz wydajemy publikacje własne, organizujemy warsztaty, wykłady, konferencje i spotkania. Część naszych działań kierujemy także do nauczycieli oraz szkół. Cyklicznie organizujemy Otwarte Próby z zespołem aktorskim Teatru 21, zajęcia jogi, medytacji i oddychania, które prowadzą Martyna Peszko oraz nasza aktorka, Cela Sobolewska, inkluzywne flamenco z Magdaleną Siwecką oraz Gyrokinesis – łagodną aktywację, autorskie zajęcia Urszuli Wojtkowiak.

 

Występ na deskach teatru to nie lada wyzwanie – mierzenie się z tremą, odbiorem i oceną widzów… Jak aktorzy odnajdują się na scenie?

Lata spędzone na scenie teatralnej nie tylko uodporniły naszych aktorów na stres, lecz także doprowadziły do sytuacji, w której niektórzy nie mogą się doczekać wejścia deski teatru. Występy, także na gościnnych scenach polskich i zagranicznych, są zawsze ogromnym przeżyciem, ale i wielkim świętem dla zespołu aktorskiego. Wówczas wspólnie wyjeżdżamy, pracujemy, ale też odpoczywamy i bawimy się po występach.
Podstawą naszej działalności są wzajemne zaufanie oraz przyjaźń, które budowały się przez prawie 19 lat działalności Teatru 21. Przez te lata wzajemnie się poznawaliśmy, dorastaliśmy, zmienialiśmy, przechodziliśmy przez sytuacje radosne, świętowaliśmy sukcesy, ale też doświadczyliśmy trudności i smutków. Niezależnie od sytuacji, ogromnym wsparciem dla naszych aktorów i aktorek była obecność kolegów i koleżanek z zespołu. To sprawia, że wspólnie, bez większego stresu, przechodzimy przez występy. Jeśli część aktorów gra w spektaklu, to inni, którzy akurat nie występują, przychodzą wspierać przyjaciół w pracy.

Aktor Teatru 21 w garderobie przed spektaklem


A jaką rolę w działalności Teatru 21 odegrały Fundusze Europejskie?

Fundusze Europejskie pozwoliły nam rozwinąć skrzydła i rozszerzyć działalność społeczno-artystyczną o wydarzenia, których dotąd brakowało w Polsce. Dzięki Funduszom Europejskim powołaliśmy międzynarodowy, interdyscyplinarny program POKAŻ JĘZYK. Projekt, którego razem z Justyną Wielgus jesteśmy kuratorkami, pozwolił na odejście od postawy, która uznaje nieskazitelność i zdrowie za standardy piękna i skierowanie uwagi na afirmację niepełnosprawności, którą wszak można znaleźć wszędzie w sztuce nowoczesnej. Jako cel organizatorzy postawili sobie pokazanie polskiej publiczności najlepszych i najciekawszych artystycznie przykładów europejskiej sztuki inkluzywnej.
Zależało nam na tym aby w programie znalazły się takie prace, które pozwolą myśleć o języku w sposób bardziej różnorodny niż robimy to na co dzień. Punktem wyjścia było uznanie, że pismo czy standardowa mowa, to znikoma część tego co można by nazwać umiejętnościami komunikacyjnymi. Porozumiewamy się ze sobą nie tylko werbalnie, ale także, w inny sposób. Wykorzystujemy do tego barwy, ruch, rytm, oscylację fal dźwiękowych, dotyk, spojrzenie, pauzę, ciszę, gest i wiele innych, w tym nowoczesne technologie.
Już w sam tytuł projektu wpisane jest pewne przekroczenie. POKAŻ JĘZYK to prowokacja i zachęta do tego, aby wyjść poza powszechnie przyjęte normy. Zależy nam, aby poddać artystycznym próbom wszystko, co z naszą komunikacją związane, a co uchodzi za „dobre maniery”, „dobry ton” i podstawę szeroko pojętej kultury. Program składa się z czterech części, z których każda poświęcona będzie odrębnej formie komunikacji.


Serdecznie dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do odwiedzenia Teatru 21.

Repertuar: https://teatr21.pl/
Teatr 21 otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich, z projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, dofinansowanego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Ostatnie Posty

Pod dobrymi skrzydłami

Zdrowie

Ptasie trele

Ekologia